Arbejdsskadeforsikring og fiskeriulykkesforsikring Arbejdsskade- og fiskeriulykkesforsikring

Arbejdsskadeforsikring og Fiskeriulykkesforsikring

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab tilbyder markedets bedste arbejdsskade- og fiskeriulykkesforsikringer.

Hvad er en arbejdsskade?

Ved arbejdsskade forstås ulykke og erhvervssygdom, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

En ulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Ved en erhvervssygdom forstås en sygdom, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde.

Erhvervssygdomme dækkes af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S

Platanvej 12
1810 Frederiksberg C

CVR 55 12 46 12

Tlf: 33 21 83 11


dff@dff-gs.dk

Træffetider

Mandag - fredag
kl. 9.00 - 15.00

 

design, programming and webhosting by Apollomedia